Meteoxan | Informations about our installation


Linguaxe: 

Informations about our installation
Our Location

Coordinates

Longitude : 0008:04:12
Latitude : 042:25:20
Altitude : 420

Location

Country : España
State : Galicia
City : O Carballiño

Weather installation

Location

Os sensores da estación están montados aproximadamente a 1,20 sobre o chan na finca da casa. A instalación está libre de obstáculos de edificios, ubicada nunha zona rural rodeada de céspede e árbores.


Description

Equipment : Sensores externos:

Anenómetro (a 3m sobre o chan), pluviómetro e Termohigrómetro-transmisor sen fíos (este último instalado nunha garita de madeira). Ademáis, hai un pluviómetro manual (CoCoRaHS).

Weather station :

Description

Station type : WMR300
Computer : <#CpuName>
  <#OsVersion>

Weather website :

Hardware

Online since : <#recordsbegandate>
Weather template : Weather by You!
Template design : Metamorphozis
Weather engine : Cumulus v<#version> (<#build>)

Weather networks

This Weather Site is also broadcasted on following International weather networks:
Meteoclimatic AWEKAS Automatic Weather Map System